Luân lý học – Triết gia Peter Kreeft

Lược dịch từ cuốn sách cùng tên dựa theo các bài giảng của triết gia Công Giáo Peter Kreeft, Giáo sư triết học tại Đại học Boston, Hoa Kỳ.


Bài 1: Nên thiện và những vấn đề liên quan: Một lời dẫn nhập