Lược sử hình thành lời kinh và chuỗi hạt Mân Côi

Khi tìm hiểu nguồn gốc ra đời và quá trình hình thành Kinh Mân Côi cùng với chuỗi hạt mà chúng ta đang có ngày nay, chắc chắn không có nhà sử học nào đủ...