Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”
— Gv 12,1.7

Suy Niệm Lời Chúa
Thánh Lễ Chúa Nhật

Thứ Ba Tuần Thánh – 12/04/2022

Lời Chúa – Ga 13,21-33.36-38: Khi ấy, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn...

Thánh Lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá – 10/04/2022

Lời Chúa (Rước lá): Lc 19,28-40 [Thánh lễ: Lc 22,14-23,56 (hoặc Lc 23,1-49)] Khi ấy, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là...