Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự. Kẻ có mọi sự mà không có Thiên Chúa, thì chẳng có gì.”
— Thánh Augustinô

Kinh Thánh Công Giáo

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô.”
— Thánh Giê-rô-ni-mô

Giáo Lý Công Giáo

“Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin tốt hơn.”
— Thánh Augustinô

Cầu Nguyện

“Cầu nguyện là con đường duy nhất mà ân sủng của Thiên Chúa có thể đến với các linh hồn.”
— Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

Phụng Vụ

“Một Thánh Lễ khi còn sống có ích lợi cho chúng ta hơn một ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời.”
— Thánh Anselmô

Bài Viết Mới Nhất
Giới Thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Híp-pô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Chủ đề chính của website là Kinh Thánh, Giáo lý Công Giáo và một số nội dung liên quan khác.

Là một tân tòng mong muốn tìm hiểu cho biết tường tận những điều liên quan đến đức tin mà mình đã lãnh nhận, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Chúa.

Nội dung trên website được lấy từ nguồn Kinh Thánh Công Giáo, Giáo lý Giáo Hội Công Giáo và các nguồn tư liệu, truyền thông Công Giáo khác. Ngoài ra, có một số bài viết là sự chia sẻ của con dựa trên những gì đã tìm hiểu được hoặc lược dịch từ tài liệu của các tác giả, học giả Công Giáo nước ngoài.

Con hy vọng website có thể góp một phần nhỏ bé vào việc truyền bá đức tin Công Giáo cũng như giúp các anh chị em tín hữu hiểu thêm về những điều còn chưa biết rõ.

Tân tòng Augustinô - Gp. Hải Phòng