Tìm kiếm và giữ lấy bình an – Cha Jacques Philippe

Giới thiệu

Tìm kiếm và giữ lấy bình an (Searching for and Maintaining Peace) là một trong những cuốn sách về đề tài linh đạo của đức cha Jacques Philippe (1947), một linh mục người Pháp nổi tiếng trong công việc linh hướng, đào tạo và đảm nhiệm các khóa tu cho linh mục, chủng sinh và giáo dân Công Giáo. Cuốn sách đưa tới người đọc những suy ngẫm sâu sắc của tác giả và cũng là những chỉ dẫn cần thiết cho người Ki-tô hữu trên con đường tìm kiếm và giữ lấy bình an trong Chúa Ki-tô – sự bình an đích thực và vững bền khi con người ta biết yêu mến và cố gắng kết hiệp cách mật thiết với Thiên Chúa trong mọi suy nghĩ và hành động của mình qua tâm tình phó thác.

Tìm kiếm và giữ lấy bình an được trình bày hết sức ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu với mọi đối tượng người đọc. Giữa một ma trận của những triết lý sống đạo-đời, vàng thau lẫn lộn trong xã hội hôm nay, có thể nói cuốn sách này là một công thức cô đọng, giúp người Ki-tô hữu xác định cái gốc vững chắc cho mình; đồng thời, có khả năng giải quyết và đương đầu với những khó khăn, thách đố trong việc sống đức tin.


Mục lục

Dựa theo bản dịch Tiếng Việt của cha Minh Anh (Giáo phận Huế) và bản dịch Tiếng Anh của George & Jannic Driscoll.


Đôi nét về tác giả

Cha Jacques Philippe là tác giả của nhiều cuốn sách nói về các chủ đề khác nhau như: cầu nguyện, tự do nội tại và bình an trong tâm hồn; vốn đã trở thành những tác phẩm kinh điển của linh đạo Công Giáo hiện đại.

Sinh ra trong một gia đình Công Giáo vào ngày 12 tháng 3 năm 1947 tại Lorraine, Pháp, sau khi theo học đại học về ngành toán, cha Jacques đã dành vài năm để giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Vào năm 1976, ông có dịp gặp gỡ Cộng đoàn Các Mối Phúc vừa mới được thành lập và đáp lại lời kêu gọi của Chúa để theo Ngài qua ơn gọi này. Sau đó, ông đã dành vài năm ở Giê-ru-sa-lem và Na-da-rét để đắm mình trong việc nghiên cứu tiếng Do-thái và nguồn gốc Do-thái của Ki-tô Giáo. Năm 1981, ông đến Rô-ma để học thần học và giáo luật, đồng thời, bắt đầu công việc linh hướng và đào tạo các linh mục và chủng sinh. Năm 1994, ông trở lại Pháp và đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong Cộng đoàn, cũng như thường xuyên làm người thuyết giảng cho các khóa tu ở Pháp và nước ngoài và đã tổng hợp các chủ đề chính của mình thành năm cuốn sách về linh đạo. Trong những năm gần đây, ông chủ yếu dành tâm huyết cho việc linh hướng, giảng tĩnh tâm và cộng tác để thúc đẩy sự phát triển của Cộng đoàn Các Mối Phúc ở Châu Á và Châu Đại Dương.

Cộng đoàn Các Mối Phúc (Communaute des Beatitudes) là một hiệp hội quốc tế của các tín hữu Công Giáo thuộc Quyền Giáo Hoàng, được thành lập tại Pháp vào năm 1973. Cộng đoàn tập hợp các tín hữu thuộc mọi thành phần trong Giáo Hội bao gồm: giáo dân đã kết hôn hoặc chưa kết hôn, chủng sinh, linh mục, phó tế vĩnh viễn, tu sĩ nam, nữ. Cộng đoàn Các Mối Phúc cố gắng xây dựng và duy trì tình trạng tương đồng nhất có thể với mô hình của Giáo Hội sơ khai, thông qua đời sống cộng đoàn, chia sẻ của cải, tình nguyện khó nghèo, cùng với một đời sống bí tích và phụng vụ nồng nhiệt. Các thành viên của Cộng đoàn, có ơn gọi chiêm niệm dựa trên linh đạo của Dòng Cát Minh, luôn tích cực tham gia vào việc phục vụ người nghèo và loan báo Tin Mừng.