Lời tựa

Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em (Cl 3,15).

Cảm nghiệm, thầy dạy cho con sự bình an,
Bằng yêu thương, bình an ngập cõi lòng,
Yêu Thiên Chúa, yêu cả người thân cận,
Là lối thẳng, con tới bến chờ mong.
Cha Juan de Bonilla

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động và lo âu. Khuynh hướng này có thể thấy được một cách rõ rệt trong đời sống hàng ngày của những người đương thời với chúng ta, cũng như biểu hiện thường xuyên trong địa hạt Ki-tô Giáo và đời sống thiêng liêng của mỗi người. Việc tìm kiếm Thiên Chúa, dõi theo đường thánh thiện và những nỗ lực để yêu thương, phục vụ tha nhân của chúng ta vẫn thường xuyên bị đe dọa bởi muôn vàn âu lo và biến động như thế, thay vì tràn đầy tin tưởng và bình an, vốn là những điều mà lẽ ra chúng ta sẽ có được nếu thấm nhuần tinh thần trở nên trẻ nhỏ mà Tin Mừng đòi hỏi.

Tuy nhiên, cần biết rằng, con đường đến với Thiên Chúa và sự trọn lành mà Người mong đợi nơi mỗi người chúng ta sẽ ngắn hơn, hiệu quả hơn và hiển nhiên, sẽ dễ dàng hơn, khi chúng ta dần dần học biết cách giữ lấy bình an sâu thẳm trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì khi ấy, tâm hồn chúng ta đã phó thác cho sự soi dẫn của Thánh Thần; với ân sủng của Người, Thiên Chúa có khả năng hành động nhiều hơn so với những gì chúng ta có thể thực hiện bằng sức riêng của mình.

Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ qua những suy tư được trình bày trong phần thứ nhất của cuốn sách này. Tiếp đến, hãy nhìn lại một số tình huống mà chúng ta thường gặp trong đời sống và cố gắng giải thích dưới ánh sáng Tin Mừng xem làm thế nào để có thể đương đầu với chúng nhằm giữ lấy bình an nơi tâm hồn. Theo truyền thống của Hội Thánh, giáo huấn này thường được truyền đạt bởi những bậc thầy về linh hướng. Cuối cùng, phần thứ ba của cuốn sách giới thiệu một số bản văn chọn lọc của các tác giả thuộc nhiều thời đại khác nhau, chúng diễn tả và minh hoạ về các chủ đề về linh đạo mà họ đề cập.