Tóm tắt bố cục Tân Ước

Tóm tắt bố cục Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, dựa theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Việc tóm tắt nội dung này giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn Lời Chúa nhằm mục đích đem ra thực hành, huấn giáo, truyền giáo và hộ giáo.


Tóm tắt Kinh Thánh Tân Ước

 1. Tóm tắt Tin Mừng Mát-thêu
 2. Tóm tắt Tin Mừng Mác-cô
 3. Tóm tắt Tin Mừng Lu-ca
 4. Tóm tắt Tin Mừng Gio-an
 5. Tóm tắt Sách Công Vụ Tông Đồ
 6. Tóm tắt các thư của Thánh Phao-lô
 7. Tóm tắt Thư của Thánh Gia-cô-bê
 8. Tóm tắt các thư của Thánh Phê-rô
 9. Tóm tắt các thư của Thánh Gio-an
 10. Tóm tắt Thư của Thánh Giu-đa
 11. Tóm tắt Sách Khải Huyền