Thẻ: Tôn Kính Con Người (Human Respect)

Tôn kính con người (human respect) là một loại tội, một vấn đề thần học và vấn nạn lớn của nhân loại trong thời đại xã hội tiêu dùng và tục hóa ngày nay. Trong chuyên mục này, con xin lược dịch và gửi tới anh chị em các bài viết về chủ đề này của các tác giả, học giả Công Giáo trên toàn thế giới.

Đức Giê-su đứng trước Phi-la-tô và người Do-thái

Tội tôn kính con người là gì?

Tranh minh họa: Dưới sức ép của dân Do-thái và sợ mất tình bạn với Xê-da, Phi-la-tô đã đẩy Chúa Giê-su vào chỗ chết. Ở một mức độ nào đó, tôn kính con người có...