Tổng hợp các tác phẩm, tài liệu được trích dẫn trong sách Giáo lý Công Giáo

Trong chuyên mục này, con xin tổng hợp lại các tác phẩm thần học, sử học, hộ giáo,… được trích dẫn trong sách Giáo lý Công Giáo, nhằm mục đích phục vụ cho công việc tra cứu và tìm hiểu giáo lý – đức tin của anh chị em. Đa số các tác phẩm đều ở ngôn ngữ Tiếng Anh do chưa được dịch sang Tiếng Việt hoặc đã dịch nhưng chưa được chuyển thành nội dung số.


Các tác phẩm thời các Giáo phụ

Xếp theo thứ tự tên các Thánh và tác phẩm trong bảng chữ cái.

Thánh Ambrôsiô (340-397) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Augustinô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Ba-na-ba Tông đồ (?)

Thánh Basiliô Cả (330-379) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Cơ-lê-men-tê thành A-lê-xan-ri-a (150-215) – Giám mục

Thánh Cyprianô thành Carthage (200/210-258) – Giám mục, Tử đạo

Thánh Cyrillô thành Giê-ru-sa-lem (313-386) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Gio-an Cassianô (360-435) – Tu sĩ

Thánh Gio-an thành Đa-mát (675/676-749) – Linh mục

Thánh Giustinô (100-165) – Tử đạo

Thánh Grêgôriô thành Nazianzus (329-389) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Hi-pô-li-tô thành Rô-ma (170-235) – Linh mục, tử đạo

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a (?-107) – Giám mục, tử đạo

Thánh I-rê-nê thành Lyon (130-202) – Giám mục

Thánh Pôlycapô thành Xi-miếc-na (69-155/156) – Giám mục, tử đạo

Học giả Ô-ri-gê-nê thành A-lê-xan-ri-a (185-254)

Học giả Tertullianô (155-240)


Các tác phẩm thời Trung cổ

Thánh Tô-ma A-qui-nô (1225-1274) – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

  • Summa Theologiae (Tổng luận thần học)

Bà Julian thành Norwich (1343-sau 1416) – Nữ tu (Chưa chính thức được phong thánh bởi Giáo Hội Công Giáo)


Các tác phẩm thời hiện đại

Thánh John Henry Newman (1801-1890) – Hồng y


Tài liệu tham khảo khác