Tuyển Tập Danh Ngôn Các Thánh Công Giáo

I. NHẬN BIẾT VÀ VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA

Kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự. Kẻ có mọi sự mà không có Thiên Chúa, thì chẳng có gì.
– Thánh Augustinô

Sự vâng phục thánh ý Chúa làm cho người ta luôn bình an ngay giữa những nghịch cảnh xảy đến, và luôn hiền dịu nhã nhặn với mọi người.
– Thánh An-phong-sô

Không bao giờ người ta thực hiện thánh ý Thiên Chúa tốt hơn khi vâng lời các vị bề trên của họ.
– Thánh Vinh Sơn Phao-lô

Những việc hãm mình đẹp lòng Chúa nhất thì không phải là những việc ta tự chọn, song là những việc ta không muốn chút nào, do Chúa gởi đến cho ta.
– Thánh An-phong-sô

Nếu ta lánh sự dữ vì sợ hình phạt, chúng ta sống như tên nô lệ. Nếu chạy theo phần thưởng, chúng ta khác nào kẻ làm thuê. Nếu chúng ta tuân phục vì chính sự thiện và vì yêu mến Đấng ban lề luật, chúng ta mới thực sự là con.
– Thánh Ba-si-li-ô Cả

Chống lại thánh ý Chúa là một điều thật khờ dại, vì ý Chúa đã định, thì phải thành, không ai có thể ngăn cản được.
– Thánh An-phong-sô

Ý muốn của Chúa là nguồn mọi sự an lành; còn ý muốn của loài người là nguồn mọi sự dữ.
– Thánh An-sen-mô

II. MA QUỶ, CÁM DỖ VÀ TỘI LỖI

Mỗi lần chiến thắng cơn cám dỗ, ta được thêm một triều thiên.
– Thánh Bê-na-đô

Khi gặp thú dữ, đứa trẻ chạy ngay đến nép mình trong tay cha mẹ nó, và nó cảm thấy đó là chỗ chắc chắn nhất. Cũng vậy, chúng ta phải chạy đến với Chúa Giêsu và Mẹ Ma-ri-a ngay. Tôi xin nhắc lại: ngay lập tức, đừng dỏng tai nghe quỷ nói gì, càng không được suy xét xem nó nói thế nghĩa là gì.
– Thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Chính qua các cơn thử thách và cám dỗ mà Chúa biết ai là kẻ mến Ngài.
– Thánh Tê-rê-sa

Mọi nỗi gian nan ở đời, chỉ mang danh là sự dữ, còn tội ta phạm mới là sự dữ thật.
– Thánh An-phong-sô

Không phải ma quỷ đóng đinh Chúa Kitô, nhưng chính anh em đã và đang vẫn đóng đinh ngài, khi anh em đắm chìm trong tội lỗi và nết xấu của anh em.
– Thánh Phan-xi-cô Át-si-si

Những ai cả đời đã quen chịu thua ma quỷ, luôn để cho nó lấn lướt mình, nay, trong cơn hấp hối, làm sao hy vọng thắng nó được.
– Thánh An-phong-sô

Một người suốt đời cứ lặn lội trong vũng tội lỗi, đến giờ sau hết được chết lành thì thật là một phép lạ cả thể hơn phép lạ người chết sống lại.
– Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê

Hễ đời này, ai gieo giống gì thì đời sau sẽ gặt giống ấy. Kẻ nào ở đời này đã gieo giống vui sướng xác thịt, thì ngày sau sẽ thu hoạch sự hư thối, sự khốn nạn và sự chết đời đời.
– Thánh An-phong-sô

Ma quỷ thường dùng hai cách mà lừa dối. Khi chưa phạm tội thì ma quỷ dỗ dành người ta cậy vào lòng nhân lành hay thương xót của Chúa, mà phạm tội. Nhưng khi phạm tội rồi, thì nó lại xúi giục người ta sợ hãi phép công thẳng của Chúa, mà ngã lòng trông cậy.
– Thánh Augustinô

Muốn rỗi linh hồn, ta chẳng những phải dứt bỏ tội lỗi mà còn phải xa lánh các dịp tội nữa.
– Thánh An-phong-sô

Trông thấy chúng ta cầu nguyện để chống trả lại cám dỗ, ma quỷ liền liệu đường bỏ chạy.
– Thánh Gio-an Kim Khẩu

Mưu mẹo thông thường của ma quỷ là làm cho các tâm hồn nhẹ dạ tưởng rằng các cơn cám dỗ là tội lỗi thực sự rồi. Kỳ thực, không phải các ý nghĩ xấu xa làm nhơ nhuốc tâm hồn và làm nó mất Thiên Chúa, song chính sự ưng thuận các ý nghĩ đó làm cho nó ra như vậy. Các cuộc tấn công của ma quỷ có mạnh mẽ mấy đi nữa, các bóng ma ô uế có lượn qua lượn lại trong trí tưởng tượng của ta mấy đi nữa, nếu ta không ưng nhận chúng, chúng sẽ chẳng thể nào làm nhơ nhớp linh hồn ta được, trái lại, càng làm cho linh hồn ta nên mạnh mẽ hơn, thuần khiết hơn, và gần gũi Thiên Chúa hơn.
– Thánh An-phong-sô

Khi ma quỷ xúi giục con cậy vào lòng nhân lành của Thiên Chúa mà xúi con phạm tội, thì con phải lo giữ mình cẩn thận.
– Thánh Gio-an Cli-ma-cô

Không có tội nào trọng hơn tội trễ nải việc linh hồn…
– Thánh Êu-kê

Khi người ta phạm tội, là lúc họ đánh mất ân huệ Thiên Chúa, vì họ coi những đam mê xác thịt ngang hàng với Thiên Chúa và tôn thờ những đam mê xác thịt làm chúa và cùng đích đời họ.
– Thánh Giê-rô-ni-mô

Không có gì đau khổ cho bằng người mình hằng yêu thương săn sóc và ban nhiều ân lộc cho, nay lại giơ gót chống lại mình. Vậy người phạm tội chống lại ai? Người ấy chống lại Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành dưỡng dục họ, Đấng đã yêu thương họ đến nỗi đã sai Con Một xuống thế chịu chết để cứu chuộc họ. Thế mà họ cả gan phạm tội đuổi Chúa ra khỏi lòng họ.
– Thánh An-phong-sô

Bản chất của tội là điều rất độc dữ, nó được xếp ngang hàng với tội giết Thiên Chúa.
– Thánh Bê-na-đô

Hỡi những kẻ tội lỗi khốn nạn đáng hư mất! Anh em chớ ngã lòng, hãy ngước mặt trông lên Mẹ, hãy kêu xin Mẹ lành cứu vớt và hãy hết lòng trông cậy Mẹ rất khoan nhân ấy, thì lòng khoan nhân của mẹ đưa anh em về nước Thiên đàng.
– Thánh Bô-na-ven-tu-ra

Về các giống tội mà người ta đã phạm bởi tính yếu đuối, không có thể tránh được, nếu khinh thường chẳng lưu tâm đến, đó là điều có lỗi; nhưng vì những tội vô tình ấy, mà sợ hãi thái quá cũng có lỗi.
– Thánh Bê-na-đô

Mẹ không hề tránh mặt chẳng nhìn dẫu là kẻ rất tội lỗi bao giờ; nó cứ đến kêu xin Mẹ, tức khắc Mẹ cứu vớt nó khỏi ngã lòng trông cậy.
– Thánh Bê-na-đô

Bao lâu con người còn mang thân xác, thì không thể tránh được mọi tội, ít là các tội nhẹ. Nhưng các tội mà ta gọi là nhẹ, bạn chớ xem nó như vô hại: Nếu bạn coi chúng như vô hại khi bạn cân nhắc chúng, thì bạn hãy run sợ khi bạn đếm chúng. Nhiều vật nhỏ hợp thành một khối to, nhiều giọt nước làm đầy một con sông, nhiều hạt lúa làm thành một đụm. Vậy thì còn hy vọng gì? Trước hết đi xưng tội đã…
– Thánh Augustinô

III. VƯỢT QUA THỬ THÁCH, CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

Để chiếm được Nước Trời, thì bất cứ sự đau khổ nào vẫn còn là quá nhỏ.
– Thánh Giu-se Ca-la-san

Sống đau khổ ở tại thế này là đặc điểm riêng của những người được tuyển chọn.
– Thánh Grê-gô-ri-ô

Ai đã yêu thì không còn thấy đau khổ, mà giả có thấy cũng yêu luôn đau khổ.
– Thánh Augustinô

Khi yêu mến Thiên Chúa trong những đau khổ là chúng ta đang gieo hạt giống tốt cho hạnh phúc Thiên đàng.
– Thánh An-phong-sô

Nếu chúng ta biết nhận ra những kho tàng quý giá trong những cơn bệnh hoạn tật nguyền, hẳn chúng ta sẽ đón nhận chúng trong một niềm vui sướng lớn lao hơn cả khi được những của cải châu báu đời này.
– Thánh Vinh Sơn Phao-lô

Phần thưởng tôi đang trông đợi thật cao trọng vô giá, cao trọng đến nỗi tôi coi các gian khổ đời này là sung sướng.
– Thánh Phan-xi-cô Át-si-si

Nhiều người khi được mọi sự như ý thì coi bộ hoà nhã dễ dàng, nhưng khi gặp điều bất ý khó chịu liền vùng vằng khó chịu, tức giận. Ăn ở như thế tựa than đỏ giấu ngầm dưới tro.
– Thánh Bê-na-đô

Sự chịu khinh chê hèn hạ, là hòn đá thử đức khiêm nhường, là hàn thử biểu đo nhân đức. Người mà phình to vì tự ái sẽ không bay được, chỉ có người khiêm nhường nhỏ bé mới bay cao.
– Thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Những người có lòng cao thượng, biết hy sinh, thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ.
– Thánh Bê-đa

Tình yêu nào không bắt nguồn trong mạch đau khổ, thì chỉ là tình yêu hời hợt, bấp bênh.
– Thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Sự buồn sầu chỉ xứng cho ma quỷ và các thuộc hạ của nó; còn chúng ta, hãy vui mừng trong Chúa.
– Thánh Phan-xi-cô Át-si-si

Khi người ta làm sỉ nhục tôi, tôi nghĩ đến Chúa Cứu Chuộc chịu nhục nhã trên Thánh giá, và tôi suy đi suy lại cho đến khi mình được bình tĩnh hẳn.
– Thánh Elzéar

Đừng ai sợ đau khổ vì lẽ công chính, hoặc nghi ngờ về phần thưởng đã hứa; vì, chỉ qua lao nhọc, mới đến được nghỉ ngơi; qua cái chết, mới tới được sự sống.
– Thánh Lê-ô Cả

Ngoài Thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên trời.
– Thánh Rô-sa Li-ma

Ma quỷ nó ghê sợ riêng những linh hồn có chí quyết định.
– Thánh Tê-rê-sa A-vi-la

Chúa chỉ đòi ta phải có chí quyết định, còn mọi việc khác tự Người sẽ làm lấy.
– Thánh Tê-rê-sa A-vi-la

Kẻ thù đáng ghê sợ hơn cả, chính là kẻ thù ở trong mình ta.
– Thánh Bê-na-đô

Ai chế ngự thân xác và điều khiển hồn mình, không để dục vọng khuất phục là làm chủ bản thân. Người ấy có thể được gọi là vua, và có khả năng cai trị chính bản thân; người ấy tự do, độc lập và không làm nô lệ cho tội lỗi.
– Thánh Am-brô-si-ô

Luôn nhớ mình đớn hèn, tội lỗi, nhưng không phải run sợ mà trái lại càng lỗi, càng phải khắng khít với Chúa, càng phải tin tưởng lại gần Chúa hơn, vì chỉ có Người mới chữa được sự bất xứng của con, vì sự khốn cùng của con là ngai cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa ngự.
– Chân phước Gio-an XXIII

IV. SỰ CHẾT VÀ PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI

Chúng ta đừng xin được sống thêm để đền tội. Lãnh nhận cái chết trong vui tươi thực sự thì giá trị hơn mọi việc đền tội.
– Thánh An-phong-sô

Khi chết, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử căn cứ trên tình yêu.
– Thánh Gio-an Thánh Giá

Kẻ nào suốt đời ăn ở hoang đàng thì chẳng hề được chết lành bao giờ.
– Thánh Giê-rô-ni-mô

Khi thấy một người chết “bất đắc kỳ tử” thì ai cũng giật mình, song biết bao người lại liều mình chết cách hiểm nghèo như thế trong tình trạng tội lỗi, mà chẳng hề biết sợ hãi.
– Thánh An-phong-sô

Sự chết không chỉ là mút cùng của mọi sự cực khổ mà còn là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.
– Thánh Bê-na-đô

Sự chết đến như kẻ trộm, nếu nó gặp người ngủ mê thì giết chết, lấy hết của cải và quăng xuống Hỏa ngục. Nhưng nếu nó gặp người tỉnh thức, nó sẽ chào hỏi hiền hòa như Thiên thần đem tin mà nói: “Hỡi bạn! Chúa đợi bạn đến dự tiệc vui, bạn hãy đi, tôi xin dẫn bạn đến nước phúc vinh mà bạn hằng mong chờ”.
– Thánh Tô-ma Vi-la

Tội trọng mới là điều đáng sợ, còn sự chết thì không nên sợ làm gì.
– Thánh Am-brô-si-ô

Tôi vẫn nhắc và sẽ nhắc đi nhắc lại rằng: Phần rỗi chúng ta hệ tại lời cầu nguyện; phải, chúng ta hãy cầu nguyện, đừng nhàm chán bao giờ, vì nhờ cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu rỗi, không cầu nguyện sẽ phải hư đi; vì cầu nguyện mà nay các Thánh đang hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng; vì bỏ cầu nguyện mà nay tội nhân đang bị trầm đọa trong Hỏa ngục.
– Thánh An-phong-sô

Kẻ nào tin có sự đời đời mà không lo sống thánh thiện, thì nên giam vào nhà thương điên.
– Chân phước A-vi-la

Thật lạ! Phần rỗi thì muốn, nhưng tội lỗi lại không muốn bỏ. Tự lên án cho mình xuống Hỏa ngục mà lại trông cậy được rỗi linh hồn.
– Thánh An-phong-sô

Việc quan trọng ta phải lo là sự sống đời đời. Việc này không giống việc mua bán nhà cửa thế gian, rộng hẹp, nóng mát thế nào cũng được. Song nó là việc vĩnh viễn. Ngày mai ta phải ở trong hai nơi: hoặc ở nơi bình an sung sướng và sum vầy cùng các thánh; hoặc ở nơi vực sâu khốn nạn và làm tôi tớ ma quỷ. Ở chốn ấy bao lâu? Không phải chỉ ở hai ba chục năm, nhưng là ở muôn đời muôn kiếp.
– Thánh Êu-kê

Phần rỗi đời đời rất quan trọng nên dẫu có lo mấy cũng chẳng bao giờ quá.
– Thánh Bê-na-đô

Chúa có hứa phần thưởng cho người lúc đầu có lòng yêu mến Chúa, nhưng ai đó bền đỗ đến cùng mới được hưởng.
– Thánh Bê-na-đô

Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không mong danh vọng trần thế.
– Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện

Đền tội cho kẻ đã chết thì đẹp lòng Chúa hơn đền tội cho người còn sống vì người đã chết ở trong tình trạng khẩn thiết hơn, họ không còn tự giúp mình được như người còn sống.
– Thánh Tô-ma A-qui-nô

Hình phạt của các tội nhân trong Hỏa ngục rất kinh khủng, rất nhiều và rất gay gắt, lại không hề được một chút an ủi và nỗi đau khổ càng cứ tăng mãi cho đến đời đời.
– Thánh Rô-béc-tô Ba-la-mi-a-nô

V. CẦU NGUYỆN VÀ THAM DỰ THÁNH LỄ

Ta nói với Chúa khi cầu nguyện; ta nghe Chúa phán dạy khi đọc Lời Chúa.
– Thánh Am-brô-si-ô

Người tôi tớ đẹp lòng Thiên Chúa nhất là kẻ không chỉ chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, mà còn quyết tâm thực thi Lời Ngài nữa.
– Thánh Augustinô

Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.
– Thánh Giê-rô-ni-mô

Hỡi các Kitô hữu, hãy biết cho rằng Thánh lễ là hành vi thờ phượng thánh thiện nhất. Anh chị em không thể làm được một việc nào sáng danh Thiên Chúa hoặc đem lại ơn ích cho linh hồn anh chị em cho bằng việc sốt sắng và thường xuyên tham dự Thánh lễ.
– Thánh Phê-rô Julianô Eymard

Một Thánh Lễ khi còn sống có ích lợi cho chúng ta hơn một ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời.
– Thánh An-sen-mô

Người ta được nhiều công phúc khi dự Lễ sốt sắng, hơn khi người ta bố thí tất cả của cải mình có cho người nghèo, và hơn đi hành hương trên khắp thế giới.
– Thánh Bê-na-đô

Bạn rước Thánh Thể để trở nên thánh, chứ không phải vì bạn đã là thánh rồi mới rước Thánh Thể.
– Thánh Phê-rô Julianô Eymard

Một lần rước lễ được nhiều ơn ích hơn một tuần ăn chay.
– Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê

Kẻ nói mình nguội lạnh, không dám rước lễ cũng giống như người biết mình bị cảm lạnh mà không chịu đến lò sưởi ấm, ấy thật là dại dột.
– Thánh Gierxing

Mỗi người phải trông cậy lòng Chúa nhân từ mà năng rước lễ, vì ai cảm thấy mình bệnh nặng thì càng phải tìm đến bác sĩ mới mong được khỏi bệnh.
– Thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Ai xưng thú tội mình là cộng tác với Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo tội ngươi, và ngươi cũng tố cáo tội mình, thì ngươi liên kết với Thiên Chúa.
– Thánh Augustinô

Nếu được Mẹ Ma-ri-a nâng đỡ, nhất định bạn không sa ngã. Nếu được Mẹ Ma-ri-a bênh vực, nhất định bạn không lo ngại điều gì. Nếu được Mẹ Ma-ri-a dẫn đường, nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt. Nếu được Mẹ Ma-ri-a ủng hộ, nhất định bạn sẽ được cứu rỗi.
– Thánh Bê-na-đô

Ai không được Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ, thì cũng chẳng xứng đáng được Thiên Chúa làm Cha.
– Thánh Louis Montfort

Thánh Giuse là vị thánh mà không ai đến cầu xin phải về không, mà không được thánh nhân nhận lời.
– Thánh Tê-rê-sa A-vi-la

VI. YÊU MẾN THA NHÂN

Người ta chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác.
– Thánh Pierre

Bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của mình khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người kia.
– Thánh Augustinô

Cho đi là mình chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa.
– Chân phước Tê-rê-sa Calcutta

Bởi đức thương yêu mà lầm lẫn, thì không có hại.
– Thánh Augustinô

Thầy thuốc ghét bệnh tật, nhưng yêu thương bệnh nhân. Con cũng phải ăn ở như vậy, phải ghét tội nhưng phải thương yêu người phạm tội.
– Thánh An-phong-sô

Thà hay bị lừa mà giữ được quan niệm tốt về một kẻ gian ác, còn hơn ít bị lừa mà có quan niệm xấu về một linh hồn lương thiện. Trong trường hợp thứ nhất, bạn không phạm phải tội bất công, nhưng trong trường hợp thứ hai bạn có nguy cơ phạm đấy.
– Thánh Tô-ma A-qui-nô