Dẫn Nhập Kinh Thánh

Dẫn nhập Kinh Thánh, trích dịch từ Introduction to the Bible – (Fr. John Laux, M.A., 1932); A Catholic Introduction to the Bible, Vol. I – The Old Testament (John Bergsma & Brant Pitre, 2018). Người dịch: Augustine Pham.


Lên đầu trang