Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03/12/2023 Lời Chúa - Mc 13,33-37: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như… Đọc tiếp
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên – 02/12/2023 Lời Chúa - Lc 21,34-36: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – 01/12/2023 Lời Chúa - Lc 21,29-33: Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi,… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên – 30/11/2023 THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính Lời Chúa - Mt 4,18-22: Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô,… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên – 29/11/2023 Lời Chúa - Lc 21,12-19: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên – 28/11/2023 Lời Chúa - Lc 21,5-11: Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên – 27/11/2023 + Hôm nay, nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài. Lời Chúa - Lc 21,1-4: Khi… Đọc tiếp
Scroll to Top