Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

TRUYỀN THÔNG HĐGMVN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay – 28/02/2024 Lời Chúa - Mt 20,17-28: Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – 27/02/2024 Lời Chúa - Mt 23,1-12: Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy,… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay – 26/02/2024 Lời Chúa - Lc 6,36-38: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán,… Đọc tiếp
Chúa Nhật II Mùa Chay – 25/02/2024 Lời Chúa - Mc 9,2-10: Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một… Đọc tiếp
Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – 24/02/2024 Lời Chúa - Mt 5,43-48: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – 23/02/2024 Lời Chúa - Mt 5,20-26: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – 22/02/2024 LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính Lời Chúa - Mt 16,13-19: Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người… Đọc tiếp
Scroll to Top