Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

TRUYỀN THÔNG HĐGMVN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh – 23/04/2024 Lời Chúa - Ga 10,22-30: Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh – 22/04/2024 Lời Chúa - Ga 10,1-10: Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà… Đọc tiếp
Chúa Nhật IV Phục Sinh – 21/04/2024 Lời Chúa - Ga 10,11-18: Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải… Đọc tiếp
Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – 20/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,51.60-69: Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – 19/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,52-59: Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – 18/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,44-51: Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi,… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – 17/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,35-40: Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao… Đọc tiếp
Scroll to Top