Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên – 24/05/2024 Lời Chúa - Mc 10,1-12: Khi ấy, Đức Giê-su đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần VII Thường Niên – 23/05/2024 Lời Chúa - Mc 9,41-50: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần VII Thường Niên – 22/05/2024 Lời Chúa - Mc 9,38-40: Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần VII Thường Niên – 21/05/2024 Lời Chúa - Mc 9,30-37: Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên – 20/05/2024 Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ Lời Chúa - Ga 19,25-34: Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với… Đọc tiếp
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – 19/05/2024 Lời Chúa - Ga 20,19-23: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa… Đọc tiếp
Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – 18/05/2024 Lời Chúa - Ga 21,20-25: Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong… Đọc tiếp
Scroll to Top