U

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
(Ga 15,12)

  • Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh.

Giới thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Đức Giám mục Hippo - Thánh Augustinô (354-430) với nội dung chính là Kinh Thánh, Giáo lý và một số tài liệu khác liên quan đến Công Giáo. Chúng tôi mong muốn có thể mang tới nguồn tư liệu cần thiết cho anh chị em trong việc tìm hiểu và củng cố kiến thức cũng như đức tin của mình.