Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – 07/12/2023 Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ Lời Chúa - Mt 7,21.24-27: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa!… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng – 06/12/2023 Lời Chúa - Mt 15,29-37: Khi ấy, Ðức Giê-su xuống khỏi miền Tia và Xi-đôn, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – 05/12/2023 Lời Chúa - Lc 10,21-24: Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng – 04/12/2023 Lời Chúa - Mt 8,5-11: Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt… Đọc tiếp
Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03/12/2023 Lời Chúa - Mc 13,33-37: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như… Đọc tiếp
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên – 02/12/2023 Lời Chúa - Lc 21,34-36: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – 01/12/2023 Lời Chúa - Lc 21,29-33: Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi,… Đọc tiếp
Scroll to Top