Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – 18/05/2024 Lời Chúa - Ga 21,20-25: Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh – 17/05/2024 Lời Chúa - Ga 21,15-19: Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – 16/05/2024 Lời Chúa - Ga 17,20-26: Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – 15/05/2024 Lời Chúa - Ga 17,11b-19: Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – 14/05/2024 THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính Lời Chúa - Ga 15,9-17: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – 13/05/2024 Lời Chúa - Ga 16,29-33: Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra… Đọc tiếp
Chúa Nhật VII Phục Sinh – 12/05/2024 Lời Chúa - Ga 17,11b-19: Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho… Đọc tiếp
Scroll to Top