Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”

— Gv 12,1.7

TRUYỀN THÔNG HĐGMVN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – 20/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,51.60-69: Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ… Đọc tiếp
Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – 19/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,52-59: Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với… Đọc tiếp
Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – 18/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,44-51: Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi,… Đọc tiếp
Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – 17/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,35-40: Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao… Đọc tiếp
Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – 16/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,30-35: Khi ấy, những người Do-thái hỏi Đức Giê-su rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng… Đọc tiếp
Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – 15/04/2024 Lời Chúa - Ga 6,22-29: Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống… Đọc tiếp
Chúa Nhật III Phục Sinh – 14/04/2024 Lời Chúa - Lc 24,35-48: Hai môn đệ từ Em-mau trờ về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các… Đọc tiếp
Scroll to Top