Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự. Kẻ có mọi sự mà không có Thiên Chúa, thì chẳng có gì.”
— Thánh Augustinô

Kinh Thánh Công Giáo

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô.”
— Thánh Giê-rô-ni-mô

Giáo Huấn

“Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin tốt hơn.”
— Thánh Augustinô

Cầu Nguyện

“Cầu nguyện là con đường duy nhất mà ân sủng của Thiên Chúa có thể đến với các linh hồn.”
— Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

“Những xác tín mà thói quen cầu nguyện khắc sâu vào tâm hồn chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với những xác tín bắt nguồn từ lý luận,
ngay cả lý luận và suy tư thần học ở trình độ cao nhất.”
— Cha Jacques Philippe

Phụng Vụ

“Một Thánh Lễ khi còn sống có ích lợi cho chúng ta hơn một ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời.”
— Thánh Anselmô

Bài Viết Mới Nhất
Giới Thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Hippô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Chủ đề chính của website là Kinh Thánh, Giáo lý, thần học Công Giáo và một số nội dung liên quan khác.

Là một tân tòng mong muốn tìm hiểu cho biết tường tận những điều liên quan đến đức tin mà mình đã lãnh nhận, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta.

Nội dung trên website được lấy từ nguồn Kinh Thánh, Giáo huấn và các tài liệu về thần học, linh đạo của các vị thánh và học giả trung thành trong Giáo Hội.

Con hy vọng website có thể góp một phần nhỏ bé vào việc truyền bá đức tin cũng như giúp các anh chị em tín hữu hiểu thêm về những điều còn chưa biết rõ.

Tân tòng Augustinô - Gp. Hải Phòng