Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 18

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở nhà người thợ gốm

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng:2 “Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta.”3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh.4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm.5 Bấy giờ, có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:6 “Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.7 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ nhổ, sẽ lật, sẽ diệt một dân tộc hay một vương quốc,8 nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ đã khiến Ta quyết định trừng phạt nó, thì Ta sẽ hối tiếc về tai họa Ta định giáng cho nó.9 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ xây, sẽ trồng một dân tộc hay một vương quốc,10 nhưng nếu dân tộc ấy làm điều dữ trái mắt Ta, không chịu nghe theo tiếng Ta, Ta sẽ hối tiếc về phúc lành Ta định ban cho nó.11 Và bây giờ, ngươi hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: ĐỨC CHÚA phán như sau: Này chính Ta đang tạo ra tai họa nhằm trừng phạt các ngươi, đang tính kế chống các ngươi. Vậy hãy mau trở lại, ai nấy phải từ bỏ con đường gian ác; hãy làm cho cách sống và công việc của mình tốt hơn.12 Nhưng chúng sẽ nói: “Vô ích! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi, và mỗi người cứ cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình.”

Ít-ra-en lãng quên ĐỨC CHÚA

13 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này: Hãy hỏi các dân tộc cho biết: Ai đã nghe câu chuyện như thế này chưa? Trinh nữ Ít-ra-en đã làm điều rất kinh tởm.

14 Có bao giờ tuyết núi Li-băng lại ngừng rơi trên sườn đá dốc? Có bao giờ dòng nước mát rượi chảy từ núi đá lại cạn khô?

15 Thế mà Ta, dân Ta lại quên lãng, chúng đốt hương dâng kính tà thần nên chúng phải lao đao lận đận trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thuở trước, để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ.

16 Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.

17 Khác nào trận gió đông, Ta sẽ làm cho chúng phân tán trước mặt quân thù. Ngày chúng gặp tai ương hoạn nạn Ta sẽ chỉ cho chúng thấy lưng Ta, chứ không cho thấy mặt.

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị mưu hại

18 Chúng nói: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói.”

19 Lạy ĐỨC CHÚA, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó.

20 Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.

21 Vì vậy, xin để cho con cái chúng đói lả, cho chúng ngã gục vì gươm đao. Ước chi đàn bà đã mất con lại góa chồng, đàn ông chết vì ôn dịch, còn thanh niên chết vì gươm đao chinh chiến.

22 Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than, khi bất chợt Ngài cho bọn cướp xông vào chúng, vì chúng đã đào hố để bắt con và giăng bẫy cho chân con vấp ngã.

23 Lạy ĐỨC CHÚA, mọi âm mưu chúng bày ra để hại con chính Ngài biết rõ. Lỗi lầm chúng, xin Ngài đừng bỏ qua, tội lỗi chúng sờ sờ trước Thánh Nhan, xin Ngài đừng xóa sạch. Trước Thánh Nhan, xin cho chúng phải thất điên bát đảo, và đến lúc Ngài nổi trận lôi đình, xin cứ thẳng tay trừng trị chúng.

Lên đầu trang