Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 114

Thiên Chúa cho Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và sông Gio-đan

1 Ha-lê-lui-a. Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,

2 thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự, Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

3 Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy, sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng.

4 Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

5 Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng?

6 Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên? Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

7 Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển, trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,

8 Người biến đá tảng thành hồ ao, và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Lên đầu trang