Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 119

Ca ngợi Lề Luật

A-lép

1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI

2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

3 Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.

4 Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.

5 Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.

6 Để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.

7 Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh.

8 Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

Bết

9 Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.

10 Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

11 Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

12 Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra.

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể.

15 Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.

16 Con vui thú với thánh chỉ Ngài chẳng quên lời Ngài phán.

Ghi-men

17 Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

18 Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

19 Ở trên đời, con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.

20 Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài.

21 Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn, khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài!

22 Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ, vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

23 Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.

24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.

Đa-lét

25 Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống.

26 Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.

27 Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

28 Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.

29 Xin giúp con tránh đường xảo trá và thương ban cho con luật pháp Ngài.

30 Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

31 Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.

32 Được Chúa thương mở lòng mở trí, con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài.

33 Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng.

34 Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó.

36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài.

37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

38 Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ Thánh Danh.

39 Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao!

40 Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

Vau

41 Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa, và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục, vì con tin cậy ở lời Ngài.

43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời.

45 Con thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

46 Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý, lòng không chút hổ ngươi.

47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến.

48 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

Da-in

49 Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con.

50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

51 Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu, nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.

52 Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài, và lòng đầy an ủi.

53 Con nổi giận với bọn ác nhân, vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.

54 Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con, giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.

55 Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh, và lạy CHÚA, con sẽ tuân thủ luật Ngài.

56 Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ, đó chính là nhiệm vụ của con.

Khết

57 Lạy CHÚA, con đã nói: phần của con là tuân giữ lời Ngài.

58 Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa.

59 Con xét lại đường lối con đi, và quay gót trở về cùng thánh ý.

60 Con mau lẹ chứ không trì hoãn tuân theo mệnh lệnh Ngài.

61 Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

62 Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh.

63 Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.

64 Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tết

65 Lạy CHÚA, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây, như lời Ngài đã phán.

66 Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.

67 Con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.

68 Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

69 Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ, nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.

70 Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội, phần con vẫn vui thú với luật Ngài.

71 Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.

72 Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu.

Giốt

73 Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.

74 Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ, vì con trông cậy ở lời Ngài.

75 Lạy CHÚA, con biết: quyết định của Ngài thật công minh, Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.

76 Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

77 Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê.

78 Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ, phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.

79 Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý, mong sao họ quay về với con.

80 Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ, để con khỏi nhục nhã ê chề.

Cáp

81 Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

82 Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa, con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

83 Dù có như bầu da gác bếp, con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.

84 Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao năm? Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

85 Phường kiêu ngạo đào hố để hại con, chẳng kể gì luật Chúa.

86 Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

87 Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này, nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.

88 Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

La-mét

89 Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững đến ngàn đời, trên cõi trời cao.

90 Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.

91 Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa.

92 Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thỏa, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.

93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.

94 Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.

95 Bọn gian ác rình hãm hại con, thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.

96 Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn, nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.

Mêm

97 Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!

98 Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

99 Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý;

100 am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

101 Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài.

102 Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

103 Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

104 Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

Nua

105 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.

106 Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài.

107 Lạy CHÚA, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài, xin cho con được sống.

108 Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng và dạy con biết những quyết định của Ngài.

109 Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm, song luật Ngài, con vẫn không quên.

110 Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy, nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

111 Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con.

112 Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng.

Xa-méc

113 Kẻ hai lòng, con chê con ghét, nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.

114 Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

115 Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.

116 Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề.

117 Xin phù trợ để con được cứu, và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.

118 Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.

119 Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.

120 Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc, quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.

A-in

121 Con đã làm điều chính trực công minh, xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.

122 Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm, để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.

123 Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ, trông lời hứa công chính của Ngài.

124 Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

125 Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý

126 Đã đến thời CHÚA ra tay hành động, vì người ta vi phạm luật Ngài.

127 Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y.

128 Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

129 Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.

130 Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

131 Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

132 Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn, như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.

133 Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con;

134 cứu con khỏi ác nhân hà hiếp, con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.

135 Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.

136 Mắt này suối lệ tuôn rơi, bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.

Xa-đê

137 Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh.

138 Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công.

139 Lửa nhiệt tình làm con héo hắt, bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.

140 Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm, nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.

141 Dầu hèn mọn và bị người khinh dể, huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.

142 Công lý của Chúa: công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý.

143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa.

144 Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.

Cốp

145 Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại, thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.

146 Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài.

147 Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa.

148 Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài.

149 Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu, theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

150 Bọn bất lương sống xa luật Ngài đã đến gần con mà bách hại.

151 Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.

152 Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu: Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

Rết

153 Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài.

154 Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

155 Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.

156 Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la, theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

157 Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều, nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.

158 Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm, lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.

159 Chúa thấy cho: lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy CHÚA, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống.

160 Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

Sin

161 Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.

162 Con mừng vui vì lời hứa của Ngài, như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.

163 Điều giả dối, con chê con ghét, luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.

164 Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt, vì những quyết định công minh của Ngài.

165 Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

166 Lạy CHÚA, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi.

167 Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.

168 Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

Tau

169 Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy CHÚA, theo lời Ngài, xin mở trí cho con.

170 Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài, xin giải thoát cho, như lời Ngài đã hứa.

171 Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.

172 Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.

173 Cầu mong Ngài ra tay phù trợ, vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.

174 Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê.

175 Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.

176 Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối, xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây, vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.

Lên đầu trang