Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 47

Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

3 Vì ĐỨC CHÚA là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

4 Chính Người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quỵ lụy chúng tôi.

5 Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp, cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày.

6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.

7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.

10 Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham. Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng.

Lên đầu trang