Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 53

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 14)

1 Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Đa-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!”

2 Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.

3 Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

4 Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.

5 Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì?

6 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, khi chẳng có chi phải kinh hoàng, vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt những kẻ nào vây hãm dân Ta. Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en? Khi Chúa đổi vận mạng dân Người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!

Lên đầu trang