Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 56

Tin tưởng vào Thiên Chúa

1 Phần ca trưởng. Theo cung “áp bức của các vương công xa lạ”. Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.

2 Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

3 Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy Đấng Tối Cao,

4 trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.

5 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?

6 Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.

7 Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.

8 Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng. Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.

9 Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?

10 Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.

11 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người; tôi ca tụng lời CHÚA.

12 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi; phàm nhân làm gì nổi được tôi?

13 Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ, lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,

14 vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

Lên đầu trang