Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 59

Xin ơn đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. “Xin đừng phá đổ.” Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi vua Sa-un sai người canh giữ nhà ông để hãm hại ông.

2 Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,

3 cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người.

4 Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con.

5 Lạy CHÚA, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ, mà chúng cũng xông vào dàn trận. Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.

6 Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, là Thiên Chúa nhà Ít-ra-en, xin đứng lên trừng trị chư dân, đừng thương hại một kẻ nào dã tâm phản phúc.

7 Chiều đến, chúng trở lại tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

8 Này chúng ba hoa sùi bọt mép, lưỡi kiếm ở đầu môi. Chúng nói: “Nào ai nghe thấy được?”

9 Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, Ngài chê cười chúng, Ngài nhạo báng chư dân.

10 Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con, con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con.

11 Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi; Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

12 Xin Chúa đừng giết chúng, kẻo dân của con lãng quên đi. Lạy Chúa là khiên mộc của chúng con, xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang, và xin quật ngã chúng.

13 Mở miệng ra là chúng nói điều tội lỗi, ước gì chúng bị hại vì thói kiêu căng của mình, vì lộng ngôn phạm thượng, vì ăn gian nói dối.

14 Trong cơn thịnh nộ, xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt, để chúng không còn nữa, cho thiên hạ biết rằng: Thiên Chúa thống trị nhà Gia-cóp, và khắp cõi địa cầu.

15 Chiều đến, chúng trở lại, tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

16 Chúng lang thang tìm kiếm của ăn, chúng gầm gừ khi không no bụng.

17 Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát, tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô, bởi con được Chúa nên đồn nên lũy, chốn con nương mình trong buổi gian truân.

18 Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con, lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.

Lên đầu trang