Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 80

Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

1 Phần ca trưởng. Điệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.

2 Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe! Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,

3 xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im, Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.

4 Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

5 Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, đến khi nao Chúa còn nóng giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu?

6 Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.

7 Ngài đã khiến chúng con thành cớ cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù địch nhạo cười chế giễu.

8 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

9 Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng,

10 Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.

11 Bóng um tùm phủ xanh đầu núi, cành sum sê rợp bá hương thần,

12 nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.

13 Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đường mặc sức hái mà ăn!

14 Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang.

15 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

17 Những người đã hỏa thiêu chặt phá, Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan.

18 Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh.

19 Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.

20 Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

Lên đầu trang