Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 121

ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ Dân

1 Ca khúc lên Đền.

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?

2 Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA là Đấng dựng nên cả đất trời.

3 Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên.

4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

5 Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề.

6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

7 CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

8 CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Lên đầu trang