Bản đồ địa danh trong Kinh Thánh

Bản đồ một số địa danh trong Kinh Thánh nhằm phục vụ cho mục đích tìm hiểu và nghiên cứu Kinh Thánh của các tín hữu Công Giáo. Tên các địa danh trong mỗi bản đồ được khớp theo cách phiên âm của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Lưu ý:

  • Các địa danh không xuất hiện trong Kinh Thánh sẽ được giữ nguyên tên gọi Tiếng Anh.
  • Vị trí các đảo/thành thị ở các khu vực nhỏ hẹp trên bản đồ sẽ được đặt ở phía cuối tên gọi đảo/thành thị đó hoặc sẽ được chỉ dẫn bằng gạch nối màu đỏ.

Bản đồ vùng Cận Đông thời cổ đại (dựng lại dựa trên hình vẽ cùng tên trong cuốn The College Student’s Introduction to Theology do cha Thomas P. Rausch S.J. chủ biên)

Vùng Cận Đông Thời Cổ Đại


Bản đồ Vương quốc Ít-ra-en và Vương quốc Giu-đa [khoảng thế kỷ X TCN] (dựng lại dựa trên hình vẽ cùng tên trong cuốn The College Student’s Introduction to Theology do cha Thomas P. Rausch S.J. chủ biên)

Vương quốc Ít-ra-en và Vương quốc Giu-đa


Bản đồ Pa-lét-tin thời Chúa Giê-su (dựng lại dựa trên hình vẽ cùng tên trong cuốn The College Student’s Introduction to Theology do cha Thomas P. Rausch S.J. chủ biên)

Nước Pa-lét-tin thời Chúa Giê-su


Bản đồ các địa danh trong hành trình truyền giáo của Thánh Phao-lô (dựng lại dựa trên bản đồ tham khảo từ một số nguồn tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh)

Các địa danh trong Hành trình truyền giáo của Thánh Phao-lô
Các địa danh trong Hành trình truyền giáo của Thánh Phao-lô
Scroll to Top