Các Lời Nguyện Vắn Tắt

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

– Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Xin cầu cho chúng con.

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Xin cầu cho chúng con.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái