Các Lời Nguyện Vắn Tắt

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

– Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Xin cầu cho chúng con.

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Xin cầu cho chúng con.

Scroll to Top