Kinh Bà Thánh Anna

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn bà thánh Anna là mẹ Thánh Mẫu Vương; bà là sáng thiên hạ vì sinh ra được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Đavít cùng những thánh Tiên tri, sinh ra mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng; bà là kẻ khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho bà chức trọng, là bà Chúa muôn vật. Bà như cây tươi tốt rườm rà sinh nhiều hoa quả, là nhiều phúc đức; bà như mạch nước rất trong sạch làm cho người ta khỏi khát; bà như cụm mân côi gìn giữ hoa thơm. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, vì công nghiệp bà thánh Anna, cho chúng con khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành. Vậy chúng con dốc lòng trông cậy chọn bà làm quan thầy chúng con, xin bà thương yêu dạy dỗ kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, và coi sóc những con mọn này đang ở chốn khách đầy, là nơi khổ ải và cầu cho chúng con trước tòa Chúa trọng và trước mặt Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được ích linh hồn và xác, đến khi qua khỏi đời này, được về quê thật là nước bằng yên, được xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, cùng bà thánh Anna, đời đời chẳng cùng. Amen.

Scroll to Top