Kinh Bà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy bà thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bà đã sống ở thế gian chẳng bao lâu mà đã treo cao gương sáng về mọi nhân đức. Bà trong sạch như Thiên thần, ghê gớm mọi tội lỗi; bà ước ao chết còn hơn sống mà phạm một tội mọn khi đã kịp suy. Bà mến Chúa thiết tha, và ước ao mến Chúa đến nỗi chết bởi mến, cho linh hồn bà được bay thẳng lên trời với Chúa. Bà khiêm nhường thật trong lòng, vui thích nhìn nhận mình là hư vô. Biết mình hèn yếu, bà bỏ mình trong tay Chúa như trẻ nhỏ trong tay cha mẹ, tin cậy Chúa mọi đàng, trông đợi ở Chúa cả những điều rất cao trọng. Đó là đường thơ ấu thiêng liêng đã đưa bà đi mau tới đỉnh núi trọn lành, và bà khuyên nhủ các linh hồn cũng đi vào lối ấy.

Bà ước ao làm cho người ta mến Chúa như bà mến Chúa. Bà muốn rằng: ở trên trời bà không ngồi yên, một lo làm ơn cho người dưới thế, bao giờ thời gian không còn nữa, số người Chúa chọn đủ rồi, bà mới nghỉ ngơi.

Xin bà đổ xuống trên chúng con những trận mưa hoa hồng bà đã hứa, để chúng con biết chạy theo mùi thơm các nhân đức của bà.

Xin bà cầu bầu cho người có tội dù cứng lòng cũng được ơn ăn năn trở lại, như bà đã làm khi bà còn là một thiếu nữ ở giữa thế gian.

Xưa bà đã muốn chạy khắp thiên hạ để rao giảng danh Chúa, rầy bà có thể được, Hội thánh lại tôn bà làm quan thầy các Địa phận truyền giáo, xin bà giúp các đấng giảng đạo đưa người chưa tin vào đoàn chiên Chúa Giêsu.

Chúng con xin bà một ơn riêng. Xưa bà đã ước ao đến Việt Nam ở với chúng con, bà không có một chút tình riêng đối với chúng con ư? Xin bà giúp quê hương yêu quý chúng con trở nên một nước toàn tòng Công giáo, và làm con yêu dấu Hội thánh. Amen.

Scroll to Top