Kinh Bà Thánh Têrêsa

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn bà thánh Têrêsa, là đấng hằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, cùng sốt sắng thương yêu linh hồn người ta và mọi ngày hằng hãm mình khóc lóc xin cho cả và thiên hạ khỏi lạc đàng theo ma quỷ, cho nên đã được muôn muôn linh hồn trở lại đàng thật được rỗi, thì chúng con xin bà thánh Têrêsa cầu bầu cho nước Việt Nam này, những kẻ có tội được trở lại ăn năn cho nên, và những kẻ chưa có đạo được biết Chúa sinh nên muôn vật mà thờ phượng; lại xin bà làm mẹ coi sóc những con mọn này còn ở dưới thế, là chốn khốn khổ; xin cho chúng con được theo chân bắt chước bà hết lòng hết sức ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng chầu chực ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang