Kinh Các Thánh Tử Đạo

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(Cầu riêng)

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã đoái thương nước Việt Nam ban cho anh em chúng con được phúc Tử Đạo, xin Chúa vì công nghiệp ông thánh (…) nghe lời chúng con cầu xin cho được mọi sự lành và ban ơn cho chúng con được bắt chước ông thánh (…) làm sáng danh Chúa ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen.

Scroll to Top