Kinh Cám Ơn Ba Vua

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, đã mở lòng cho chúng con biết đạo thánh Đức Chúa Trời, là đàng cực tốt cực lành, cực vui cực sáng, lại cho con được chịu Mình Thánh Chúa ngự vào nhà linh hồn con. Vậy con là kẻ rất hèn hạ mà được hợp làm một cùng Chúa rất sang rất trọng dường ấy, thì con đội ơn Chúa muôn ngàn trùng; con xin hợp một ý cùng Ba Vua dâng của lễ mừng Chúa thế nào, thì con cũng xin dâng như làm vậy.

Con thấy Ba Vua ở nước xa mà đến lạy mừng Chúa, dù đàng xa cũng liều mình để cửa nhà của cải quân quốc cho được tìm đến cùng Chúa, mà học đàng rỗi linh hồn, là đạo thánh Đức Chúa Trời; mà hôm nay Chúa ngự vào nhà linh hồn con, thì con xin hợp một ý cùng Ba Vua mà kính mừng Chúa chẳng có khi đừng. Rày Chúa hằng sai các thày cả ở cùng chúng con mà dạy dỗ chúng con cho biết đạo thật là đàng rỗi linh hồn, thì con đội ơn Chúa lắm.

Xưa Chúa thêm sức cho Ba Vua thấy Chúa một lần, liền sẵn lòng bỏ mọi sự thế gian cho được bước lên bậc thánh, thì chúng con cậy vì công nghiệp Ba Vua, xin thêm sức cho chúng con được giữ đạo cho trọn, cùng dâng mình làm tôi Chúa cho đến sau hết. Con là vật rất hèn mọn có tội lỗi nhiều, xin Chúa lấy lửa yêu dấu mà đốt lòng con cho được kính mến Chúa một ngày một hơn.

Con ngắm của lễ Ba Vua dâng: một là vàng, hai là nhũ hương, ba là mộc dược; dâng vàng có ý thờ phượng Chúa là Vua Cả trên hết các vua, là Chúa trọng trên hết các chúa; dâng nhũ hương có ý xưng ra Chúa là Chúa thật trời đất; dâng mộc dược có ý xưng ra Chúa là Đấng Cứu Thế.

Vậy hôm nay chúng con xin bắt chước Ba Vua mà dâng ba sự này: Một là vàng nhất, là lòng kính mến Đức Chúa Trời, vì nhân đức kính mến trọng hơn các nhân đức khác; hai là nhũ hương, là lời cầu nguyện như hương xông mùi thơm tho trước tòa Đức Chúa Trời; ba là mộc dược, là sự hãm mình ăn chay đánh tội cùng mọi sự khó bằng lòng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin chịu lấy của lễ con dâng mà ngự trị trong lòng con liên, cùng xin cất hết nết xấu con, kẻo còn mê sự hèn thế gian, lại thêm sức cho con được siêng năng hãm mình đền tội, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, cho con lại được hợp làm một cùng Ba Vua mà hát mừng ngợi khen Chúa trên thiên đàng đời đời. Amen.

Lên đầu trang