Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(Có thể đọc thay các kinh cám ơn chịu lễ)

Con thờ lạy Chúa chí tôn,

Đoái thương ngự xuống lòng con giờ này.

Hợp cùng trời đất muôn loài,

Hợp cùng sông biển, cỏ cây, núi đồi;

Hợp cùng thần thánh trên trời,

Con ca tụng Chúa đời đời hiển vinh.

Tạ ơn Chúa rất nhân lành,

Đã thương ban Thịt Máu Mình nuôi con.

Con dâng cho Chúa xác hồn,

Việc làm, đời sống, vui buồn, khổ đau.

Nguyện xin Mình Thánh nhiệm mầu;

Giữ con hồn xác trước sau an lành.

Cho con giữ đạo nhiệt thành,

Sau lên hưởng phúc trường sinh thiên đàng.

Xin phù hộ Đức Giáo Hoàng,

Cùng hàng giáo phẩm và đoàn giáo dân.

Xin ban xuống mọi ơn cần,

Cho người thân thuộc xa gần của con.

Xin thương kẻ khuất, người còn,

Xin cho tổ quốc con muôn phúc lành.

Cho người tội lỗi sửa mình,

Cho người đau khổ cậy tin không sờn.

Quyết tâm, con mến Chúa hơn;

Tránh xa tội lỗi, giữ ơn trung thành.

Quyết tâm, con sống trọn lành;

Xứng con Cha Cả hiển vinh trên trời.

Lên đầu trang