Kinh Cầu Cùng Các Thiên Thần Bản Mệnh

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy thánh Thiên thần Bản mệnh của con, con kính chào Người, con cảm tạ Người. Xin Người cầu nguyện cho con, và cầu nguyện thay con trong những lúc con không thể đọc kinh được.

Nhờ ơn Chúa soi sáng, xin thánh Thiên thần đoái thương gặp các Thiên thần Bản mệnh của những người con yêu mến nhất, của những người được con quan tâm giúp đỡ phần hồn phần xác, để cùng với các Thiên thần ấy, phù hộ che chở và hướng dẫn họ. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái