Kinh Cầu Cùng Thánh Phanxicô Khó Khăn

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy thánh Phanxicô, Người nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, nhưng giàu công phúc trước mặt Chúa Giêsu Kitô, xin giúp chúng con tiêu diệt trong mình chúng con những mầm mống các thói hư tật xấu, đã từng làm cho biết bao linh hồn hư đi.

Người hết lòng yêu mến Chúa, nên đã tiến tới bậc thánh thiện cao vời, xin ban cho chúng con thiết tha gắn bó với Chúa Kitô, từ bỏ những của chóng qua đời này, để chỉ nghĩ đến những của vĩnh viễn trên trời, xin soi sáng cho chúng con hiểu Thánh giá và các thương tích Chúa, là khoa học duy nhất, là sức mạnh duy nhất, và là vinh quang duy nhất của người giáo hữu chân chính.

Chớ gì theo gương Người, chúng con thành thực yêu mến tinh thần nghèo khó, và từ bỏ mọi sự, đó là phương thuốc hiệu nghiệm chữa khỏi các khuynh hướng xấu, là nguồn đức khiêm nhường và là gốc sự trọn lành; đó cũng là những tâm tình cần thiết phải có để sống theo Chúa, Đấng đã sống nghèo khó, đã đặc biệt chúc phúc cho những người nghèo khó và những linh hồn từ bỏ mọi sự. Amen.

Lên đầu trang