Kinh Cầu Cùng Thiên Thần Bản Mệnh

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.

Scroll to Top