Kinh Cầu Cùng Thiên Thần Bản Mệnh

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái