Kinh Cầu Xin Chúa Giêsu Thày Tế Lễ Đời Đời

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Chúa Giêsu là Thày Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn đời đời, là Đấng Tế Lễ có tính Thiên Chúa, Chúa yêu dấu loài người chúng con là anh em của Chúa, trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục Công giáo, khác nào một dòng máu yêu mến đã vọt lên bởi Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin Chúa đoái thương hằng tiếp tục đổ vào lòng các linh mục của Chúa những ngọn sóng tác sinh của Tình Yêu Lai Láng Vô Biên.

Xin Chúa hãy sống trong mình các linh mục của Chúa, hãy biến các linh mục ấy trở nên Chúa: hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho các linh mục ấy thành những lợi khí của lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy hành động trong mình các linh mục và nhờ các linh mục, xin hãy làm cho các linh mục sau khi đã mặc lấy Chúa nên giống Chúa mọi đàng bởi trung thành theo gương các nhân đức đáng tôn thờ của Chúa, nhân danh Chúa và nhờ sức mạnh của Thánh Linh Chúa, các linh mục ấy làm những công việc chính Chúa đã làm cho thế gian được rỗi.

Lạy Chúa cứu chuộc các linh hồn xin hãy nhìn xem lũ người đông biết bao còn ngủ trong tối tăm lầm lạc. Xin Chúa hãy đếm số những con chiên không trung thành đang lang thang trên miệng vực sâu. Xin Chúa hãy ngắm xem lũ đông những người nghèo khổ, đói khát, dốt nát, yếu đuối; đang rên rỉ trong tình cảnh bỏ rơi.

Xin Chúa hãy trở về với chúng con, nhờ các linh mục của Chúa; xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của Tình Yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Amen.

Lên đầu trang