Kinh Cầu Xin Cùng Các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam, ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đầy này, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng ban cho các thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng con mừng các thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria, là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh còn đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi, xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng con ngợi khen các Thánh Tử Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng con và anh em họ hàng được mọi sự chúng con thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng con được vững lòng giữ đạo thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết; mà nếu chúng con chẳng đáng được phúc Tử Đạo, thì xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời. Amen.

Lên đầu trang