Kinh Cầu Xin Đức Bà Cho Được Ơn Giữ Đức Trong Sạch

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, xin Đức Bà lấy sự sạch sẽ như dây mà buộc cho con, xin phá sự lòng động lòng lo trong mình con, xin xuống nhân đức sạch sẽ cho con, cho được đáng ngợi khen Rất Thánh Đức Bà, cùng xin Rất Thánh Đức Bà phù hộ cho con được sức chống trả các chước kẻ thù linh hồn con. Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria đã chịu thai mà còn đồng trinh sạch sẽ, xin cho lòng con và xác con được sạch sẽ như vậy; vì danh Đức Chúa Cha, vì danh Đức Chúa Con, vì danh Đức Chúa Thánh Thần đời đời trước sau vô cùng. Amen.

Scroll to Top