Kinh Cầu Xin Thánh Antôn

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy thánh Antôn là đấng cầu bầu mạnh thế trước mặt Chúa để cứu chữa người ta khỏi chết, khỏi hoạn nạn tai ương, và khỏi ma quỷ ôn dịch. Nhờ ơn Người, kẻ ốm đau bệnh tật được lành mạnh, kẻ bị giam cầm được ra khỏi tù đày, kẻ mất của tìm lại được của đã mất. Vì vậy, con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Người, xin Người lấy quyền phép mà ban cho con được ơn con cầu xin.

Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ, cầu cho chúng con. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái