Kinh Cầu Xin Thánh Antôn

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy thánh Antôn là đấng cầu bầu mạnh thế trước mặt Chúa để cứu chữa người ta khỏi chết, khỏi hoạn nạn tai ương, và khỏi ma quỷ ôn dịch. Nhờ ơn Người, kẻ ốm đau bệnh tật được lành mạnh, kẻ bị giam cầm được ra khỏi tù đày, kẻ mất của tìm lại được của đã mất. Vì vậy, con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Người, xin Người lấy quyền phép mà ban cho con được ơn con cầu xin.

Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ, cầu cho chúng con. Amen.

Scroll to Top