Kinh Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, con nhìn nhận Chúa là Vua vũ trụ. Hết mọi sự đã tạo thành đều vì Chúa. Xin Chúa hãy thi hành hết quyền Chúa đối với con.

Con hứa lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội: con bỏ satan, bỏ các sự sang trọng của satan, và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người Công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này: là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội thánh Chúa được tôn trọng.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con dâng cho Trái Tim các công việc mọn hèn của con, cầu được ơn này: là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm, và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.

Scroll to Top