Kinh Dâng Cả Loài Người Cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Bà Maria

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, là Mẹ phù hộ các giáo hữu, là nơi ẩn náu của loài người, là Đấng toàn thắng trong các trận giao tranh vì Chúa, chúng con sấp mình trước ngai Mẹ, nài xin Mẹ, và tin chắc sẽ được Mẹ thương xót ban ơn cứu giúp trong buổi gian nan này. Chúng con chẳng dám cậy công lênh gì, một cậy nhờ lượng hải hà lòng từ ái Mẹ.

Trong lúc loài người mắc cơn khủng khiếp này, chúng con chỉ một niềm phó thác và hiến dâng cho Mẹ, cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trót mình chúng con; chẳng những hợp một cùng cả Hội thánh là mình mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu Con Mẹ, rầy đang phải khốn khổ nhiều nơi đau thương nhiều cách, mà lại hợp một cùng cả thế giới đang bị xâu xé bởi những bất bình hằn học, đang bị thiêu đốt bởi những căm hờn cháy lên như cơn hỏa hoạn, đang bị khổ cực bởi chính tội mình gây ra.

Xin Mẹ rủ lòng thương xót bấy nhiêu cuộc tàn phá vật chất và tinh thần, bấy nhiêu điều đau khổ, bấy nhiêu cơn khốn cực của biết bao cha mẹ vợ chồng anh em cùng những trẻ con vô tội. Xin thương xót bấy nhiêu mạng người phải ngắt đứt trong tuổi tươi xanh, bấy nhiêu thân thể phải xé nát trong cuộc tàn sát gớm nghê, bấy nhiêu người phải đau khổ và đang hấp hối, bấy nhiêu người mắc cơn nguy hầu mất linh hồn đời đời.

Lạy Mẹ hay thương xót, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con được bình an, và nhất là ban những ơn có thể trong chốc lát thay đổi lòng người, những ơn sửa soạn, xây dựng, và làm cho vững hòa bình.

Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con và ban cho thế giới khỏi giặc giã, được bình an là điều muôn dân mong ước; bình an trong sự thật, trong công bằng, trong yêu mến như Chúa Kitô truyền dạy.

Xin Mẹ ban cho các nước được bình an trong ngoài hồn xác, mong rằng: trên một thế giới trật tự yên vững, Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Lại xin Mẹ che chở những người chưa tin và những kẻ đang nằm trong bóng tối sự chết. Xin ban cho họ được bình an, cùng được nhờ Mặt Trời Chân Lý soi cho, và được hợp cùng chúng con, trước mặt Đấng Cứu Thế duy nhất của loài người, hát mừng rằng: “Vinh danh Chúa Cả trên trời, và bình an dưới thế cho những người có lòng ngay lành”.

Còn những dân phân rẽ khỏi Hội thánh hoặc vì nhầm, hoặc vì bất thuận, nhất là những dân có lòng thành kính Mẹ cách riêng, không nhà nào không kính ảnh Mẹ (có khi ngày nay phải cất giấu, để mai sau trưng bầy). Xin cho họ được bình an và trở về đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô, dưới quyền một Đấng chăn chiên duy nhất và chính thực.

Xin cho Hội thánh được bình an và tự do hoàn toàn, xin Mẹ ngăn những ý tưởng tân ngoại giáo đang dấy lên như cơn đại hồng thủy. Xin cho các giáo hữu thêm lòng yêu mến đức trinh khiết, chuyên cần giữ đạo và sốt sắng việc tông đồ, để kẻ thờ Chúa ngày càng thêm công và thêm số.

Sau nữa cũng như cả Hội thánh và cả loài người đã được hiến dâng cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ, để một khi Hội thánh và loài người đã đặt hết hy vọng vào Trái Tim Cực Thánh Chúa, Trái Tim Cực Thánh trở nên dấu hiệu, nên bảo đảm cuộc toàn thắng và ơn cứu rỗi cho Hội thánh và loài người thể nào, thì nay, lạy Mẹ là Mẹ chúng con, cùng là Nữ Vương cả thế giới, chúng con cũng xin hiến dâng như vậy, và dâng mãi về sau cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cậy nhờ lòng nhân ái Mẹ phù trì hộ vực mà Nước Chúa chóng khải hoàn thịnh trị, cho các dân hết thảy hòa hảo cùng nhau, bằng yên với Chúa, đồng thanh cao rao Mẹ là “Bà có phúc” và khắp đông tây nam bắc hợp lời cùng Mẹ, hát bài “Ngợi Khen”, bài ca ngợi đời đời của Mẹ, để biểu dương vinh quang, để tỏ lòng yêu mến, cảm tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu, là mạch duy nhất, chỉ có ở đây loài người mới có thể gặp được sự thật, sự sống và sự bình an. Amen.

Lên đầu trang