Kinh Dâng Các Việc Lành Mình Làm Cho Trái Tim Đức Bà

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Lạy Mẹ rất nhân lành! Con vừa thức dậy, thì con xin dâng mọi sự thuộc về con cho Đức Mẹ: hoặc con tư tưởng sự gì, làm việc gì, nói lời gì hay là đọc kinh cầu nguyện, hãm mình, ăn chay cách nào trong ngày hôm nay, thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ. Nhân vì sự ấy con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành, và có ý đẹp lòng Đức Chúa Trời khi làm những việc ấy; con cũng xin dâng những việc ấy cho Trái Tim Đức Mẹ, để cho được nhờ công nghiệp Đức Mẹ, mà thêm công trước mặt Đức Chúa Trời. Con lại xin Đức Mẹ tha phép cho con hợp làm một cùng Trái Tim cực thanh cực sạch Đức Mẹ, mà thờ lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Trái Tim Rất Thánh Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Đức Bà, để được ơn Người phù hộ cho con, và mọi kẻ có tội được trở lại ăn năn tội. Lạy Đức Bà Maria! Lạy Mẹ nhân thay khoan thay! Con xin Đức Mẹ thêm sức cho con khỏi phạm tội lỗi mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Lên đầu trang