Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Vua Và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria Nữ Vương

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, Địa phận chúng con cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.

Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng; cho Địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu được sốt sáng hăng hái làm việc mục vụ và tông đồ.

Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh và sùng kính ngày thứ sáu đầu tháng; chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương!

Chúng con tin rằng, nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.

Lên đầu trang