Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót, là Nữ Vương trời đất, là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi; chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn sạch Người. Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con, linh hồn chúng con, gia đình chúng con và hết mọi sự thuộc về chúng con.

Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững, hôm nay chúng con xin tuyên xưng lại những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức. Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công giáo tốt, trung thành với Chúa, với Giáo hội, với Đức Thánh Cha. Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi, sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng, và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, chúng con lại xin hứa thêm với Người, chúng con sẽ sốt sáng tôn sùng Người; để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người, và nhờ ơn Người cầu bầu, Nước Chúa Giêsu sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.

Scroll to Top