Kinh Dâng Nhà Và Dâng Mình

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(đọc trước khi đi ngủ)

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con. Trước khi tắt thở, Chúa đã phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Chúng con sắp đi ngủ, chúng con xin phó linh hồn và xác chúng con cho Chúa. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi chúng con như Chúa đã tha thứ cho người trộm lành.

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con nhìn nhận Mẹ là Nữ Vương cai trị gia đình chúng con, chúng con xin dâng mọi người mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Xin Mẹ phù hộ gìn giữ chúng con đêm nay khỏi mọi tai nạn phần hồn phần xác.

Lạy Thánh Cả Giuse, Người đã chết êm ái dịu dàng bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, trong đêm nay, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa và mầu nhiệm Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ.

Giêsu Maria Giuse, xin cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi và chúc phúc cho chúng con. Xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng.

Xin Thiên thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con, và các Thiên thần Bản mệnh chúng con, gìn giữ chúng con đêm nay ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Amen.

Scroll to Top