Kinh Đức Maria Nữ Vương

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Chúa đã phong Mẹ làm Nữ Vương trời đất. Mẹ làm Nữ Vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ.

Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Xin ban ơn cho chúng con thắng tội kiêu ngạo, biết sống khiêm nhường; thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại; thắng tội ghen ghét, biết thương yêu người khác; thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện; thắng tội mê xác thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình.

Lạy Đức Maria Nữ Vương, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước, là niềm an ủi các linh hồn, và là cửa thiên đàng; chúng con chúc tụng Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ. Xin Mẹ làm Nữ Vương chúng con, và ban cho Tổ quốc chúng con được mọi ơn lành hồn xác. Xin giúp chúng con hăng hái làm việc tông đồ mở nước Chúa, và đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người; để tất cả chúng con được cùng Mẹ cai trị với Chúa Kitô trong Nước Thiên Chúa. Amen.

Scroll to Top