Kinh Đức Mẹ Sầu Bi

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Maria, Mẹ thảm sầu;

Tâm hồn từ mẫu, cao sâu tuyệt vời.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi,

Đứng bên thập giá Con Người hiến thân.

Lòng Người đau đớn vô ngần,

Tựa như gươm sắc bạo tàn đâm qua.

Ai không thương tiếc xót xa,

Ngắm nhìn Mẹ Chúa bao la thảm sầu.

Thấy Con Người chịu khổ đau;

Chân tay đanh đóng, trên đầu mạo gai.

Thấy Con vì tội loài người,

Đau phiền hấp hối thở than cuối cùng.

Maria, Mẹ tín trung;

Cho con ghi tạc vào lòng thật sâu.

Năm thương tích Chúa nhiệm màu,

Để con yêu Chúa trước sau vẹn toàn.

Để con cùng Mẹ khóc than

Để con cùng Mẹ chia phần đau thương.

Maria, Mẹ yêu thương;

Cho con theo Mẹ trên đường hy sinh.

Sẵn sàng vì Chúa quên mình,

Say sưa khổ giá, nhiệt thành tiến lên.

Luôn luôn giữ vững niềm tin,

Khổ đau có Mẹ dịu hiền ủi an.

Như xưa Mẹ đã đứng gần,

Để an ủi Chúa, hiến thân với Người.

Quyết tâm, con hứa trọn đời,

Xác hồn phó thác ở nơi Mẹ lành.

Mong ngày thẩm phán công minh,

Chúa ban con được trường sinh thiên đàng.

Hát mừng Thiên Chúa vinh quang,

Sướng vui cùng Mẹ vẻ vang đời đời.

Lên đầu trang