Kinh Đức Thánh Micae

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Đức Thánh Micae, là Tổng lãnh Thiên thần của Thiên Chúa, là đấng xưa đã chiến thắng Luciphe và các thần dữ, đã điều khiển tàu ông Noe trong cơn đại hồng thủy, đã bảo vệ xác tổ phụ Maisen, là đấng bênh vực chung Hội thánh và riêng Địa phận chúng con.

Chúng con tin cậy Người, xin Người giúp chúng con luôn sống trong ơn nghĩa Chúa và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Người cho chúng con khỏi chết bất ưng, được chết lành, và được Người dẫn vào Nước Chúa hưởng phúc đời đời.

Lạy Đức Thánh Micae, là đấng an ủi các linh hồn nơi luyện ngục, xin cứu chữa các linh hồn ấy và đưa họ lên thiên đàng.

Lạy Đức Thánh Micae, chúng con kính mến Người, xin Người che chở chúng con. Amen.

Scroll to Top