Kinh Khấn Bà Thánh Rita

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy bà thánh Rita đáng yêu mến, bà được gọi là đấng thánh cầu bầu trong các việc khó khăn bất trắc nhất. Con lo lắng đau khổ, con trông cậy chạy đến kêu van bà. Xin bà cứu con khỏi những nỗi ưu phiền đang đè nặng trên mình con, xin ban cho tâm trí con đang sợ hãi bối rối được bình an. Bà đã được Chúa chọn làm người cầu bầu cho chúng con trong những nỗi thất vọng nhất, xin bà ban cho con ơn con tha thiết kêu xin bà. Có lẽ gì mà con không được bà là đấng cầu bầu mạnh thế giúp đỡ?

{Nếu vì tội lỗi con mà con không được những ơn con cầu xin, thì xin bà cầu cùng Chúa cho con được ơn thống hối và ơn tha tội, nhờ sự xưng tội khiêm nhường thật thà. Xin bà đừng để con lo buồn khóc lóc mãi.

Lạy Chúa, con hằng thiết tha trông cậy vào Chúa, và con sẽ làm cho mọi người biết lòng thương xót của Chúa thật lớn lao đối với những tâm hồn đau khổ ưu phiền}([2]).

Lạy bạn kỳ diệu của Đấng chịu đóng đanh vào Thập giá, bà đã được Chúa Giêsu thương ban cho một cái gai nhọn sắc của Người đâm vào trán bà. Xin bà cầu cùng Chúa cho chúng con được những ơn chúng con ước mong, được sống bình an đạo đức, được mọi ơn lành hồn xác, và được chết trong lúc có ơn nghĩa.

Lạy bà thánh Rita, chúng con kính mến bà, chúng con trông cậy ở bà, xin bà che chở chúng con. Amen.

Lên đầu trang