Kinh Khấn Thánh Antôn

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy thánh Antôn là Thánh Cả, là Cha rất nhân lành, đã được phép riêng Đức Chúa Trời ban để giúp người ta tìm thấy những của đã mất, xin thương giúp con cho con tìm thấy của đã mất, cho con trông cậy vững vàng, biết theo thánh ý Chúa và cho con được hạnh phúc đời đời. Amen.

Lên đầu trang