Kinh Khấn Thánh Antôn

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy thánh Antôn là Thánh Cả, là Cha rất nhân lành, đã được phép riêng Đức Chúa Trời ban để giúp người ta tìm thấy những của đã mất, xin thương giúp con cho con tìm thấy của đã mất, cho con trông cậy vững vàng, biết theo thánh ý Chúa và cho con được hạnh phúc đời đời. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái