Kinh Lạy Ơn Đức Chúa Giêsu Nhân Thay Cam Thay

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu nhân thay cam thay, này con sấp mình xuống trước mặt Chúa, mà lấy lòng sốt mến hết sức, cầu nguyện nài xin Chúa dủ lòng thương ban cho con được lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến cho sốt sáng, và lòng ăn năn tội cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững vàng, vì khi con suy ngắm năm dấu thánh Chúa, thì con lo buồn đau đớn trong lòng lắm, mà tưởng nhớ lời tiên tri Đavít xưa nói về Chúa rằng: “Nó đã đóng đanh chân tay Ta cùng đếm các xương Ta”.

Scroll to Top