Kinh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, không kể Đức Chúa Trời, thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, và phó hết mình trong tay Mẹ, nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. Cúi xin Mẹ che chở con luôn, và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ.

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi.

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy.

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen

Lên đầu trang