Kinh Thánh Antôn

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy cầu xin Người, và tin chắc Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng con trước mặt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn chúng con trông đợi cách riêng.

Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng, và đã rao giảng đức tin cho những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa.

Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn, trong cơn đau đớn phần hồn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với Chúa.

Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình chúng con và cho những ai sùng kính Người, xin giúp chúng con biết niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ. Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn, xin nhận lời chúng con. Amen.

Scroll to Top